iPad-special: ‘Op reis met je iPad’

Avond-workshop van vier uur (incl. twee korte pauzes).

Elke maandag in juni
18.00 – 22.00 u.

In deze workshop verkennen we in één avond, hoe we van je iPad een erg nuttig, handig, leuk en zelfs bijna onmisbaar instrument kunnen maken voor je vakantie of zakenreis.

Laag instapniveau
Verwacht wordt dat je alleen de eerste gebruiksbeginselen van je iPad beheerst. Laat je vooral niet afschrikken door de technische aspecten die de revue passeren. Deze worden juist, omdat ze voor het dagelijkse gebruik zo belangrijk zijn, zo goed en eenvoudig mogelijk uitgelegd.

De opzet van de workshop
De avond wordt in een aantal blokken vóór en ná de pauze opgedeeld, die elk bestaan uit een uitleg- en een oefendeel.

• Voor de pauze komen de meer algemene onderwerpen aan de orde die ingaan op het handig inrichten en bedienen van je iPad en op de diverse opties om je iPad met het Internet te verbinden.

• Na de pauze gaan we in op wat je met je iPad allemaal voor bijzonders kunt doen, waardoor deze op reis bijna onmisbaar wordt. Naast de gebruikelijke basisfuncties gaan we vooral in op de uitbreidbare functionaliteit door bepaalde apps te installeren die bij het reizen bijzonder van nut kunnen zijn. En ook gaan we in op de diverse wijzen waarop je deze apps nader kunt inrichten en afstellen.

In grote lijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

technische onderwerpen
– (on)mogelijkheden van jouw iPad, gezien de diverse generaties en uitvoeringen iPads;
– connectiviteit en sensiviteit van de diverse iPad-uitvoeringen in het algemeen;
– Internet-connectie, zowel binnen als buiten, ter plaatse of overal;
– bijzondere problemen met Internet-connectie in het buitenland en de mogelijke oplossingen daarvoor;
– iPad-potenties in hoofdlijnen, gezien vanuit het technisch perspectief.

bedieningsonderwerpen
– iPad-bediening via het multi-touch aanraakscherm en via de diverse drukknoppen en schakelaars;
– professioneel gebruikmaken van het virtuele toetsenbord;
– multitasking, ofwel meerdere programma’s naast elkaar in gebruik hebben;
– afdrukken van documenten.

inrichtingsonderwerpen
– basisafstellingen van je iPad;
– installeren en configureren van apps;
– gebruik van iTunes en iCloud daarbij.

reisonderwerpen
onderverdeeld in de volgende categorieën:
– op- en onderweg;
– contacten met thuis;
– signalering: berichten en waarschuwingen;
– lering, ontspanning & vermaak;
– werkzaamheden voor- en achteraf thuis om de iPad als reisgezel nog succesvoller te maken.

Documentatie
Aan het eind van de workshop krijgt elke deelnemer de nodige documentatie mee naar huis, zodat thuis alles nog eens teruggelezen en nageoefend kan worden.

Tevens ontvangt elke deelnemer aan het eind van de workshop een in categorieën onderverdeeld overzicht van de besproken apps, incl. de ‘Top Tien’ onder de reis-apps.

Inschrijven
Via deze website of door u telefonisch (076-598 7100) aan te melden.

Andere iPad workshops
– iPad-gebruik voor senioren
– de iPad in de watersport
– veilig werken met je iPad
– de iPad in je bedrijfsvoering
– haal het onderste uit je iPad