Digitale veiligheid

Mission Statement:

Wij willen technisch geöriënteerde mensen laten doorgroeien tot DIGITAAL RECHERCHEUR op hbo-niveau.

 

Wij willen HACKERS gaan opleiden. Hackers die zich als ‘ethical hacker’ willen inzetten om onze digitale wereld veilig en leuk te houden. Hackers, waar op dit moment een groot tekort aan is bij overheid en bedrijfsleven, om als digitaal beveiligingsdeskundige informatiesystemen veilig te maken en te houden en om bij eventuele calamiteiten adequaat te kunnen optreden. Of om als digitaal detective of forensisch rechercheur digitale criminaliteit te detecteren en daders op te sporen.

Om digitaal rechercheur te kunnen worden moet je een lange weg met diverse zijpaden afleggen, die naast het opdoen van veel ervaring vooral zal bestaan uit een hoeveelheid deelstudies, die tesamen de brede waaier aan noodzakelijk geachte competenties tracht bij te brengen.

Met een bepaalde competentie bedoelen we hier, dat je in staat bent om met een mix van jouw opgedane kennis en vaardigheden een specifieke soort praktijkproblemen te kunnen oplossen. Des te ingewikkelder de probleemoplossing wordt, des te competenter natuurlijk de digitaal rechercheur dient te zijn. Vandaar dat het beroep van digitaal rechercheur op verschillende nivo’s kan worden beoefend.

In grote lijnen gaat het bij de competenties van een digitaal rechercheur om een combinatie van de volgende kennisdomeinen:

Benodigde kennis en vaardigheden:
–  ICT-techniek
–  onderzoeks- & analysetechnieken
–  politionele en gerechtelijke kennis
–  documenteren & rapporteren
–  persoonlijke vaardigheden (softskills)

Bij een ‘digitaal’ rechercheur gaat het natuurlijk speciaal om zijn bijzondere digitale vaardigheden en dit onderdeel is dan ook het grootste en zwaarste deel van de studie. Al de andere vaardigheden komen ook op enig moment in ons opleidingstraject op maat aan de orde en worden tot het gewenste nivo bijgebracht.

Competentie-gradaties
Wij hanteren voor de aanduiding van de diepgang de volgende gradaties:
– herkennen
– begrijpen
– toepassen
– jongleren.

Opleidingsstructuur
De kernopleiding tot ‘digitaal rechercheur’ bestaat in principe uit de volgende vier deelstudies:
1. Digitaal zelfverdediger (DR-1)
2. Digitaal beveiligingsdeskundige (DR-2)
3. Particulier digitaal onderzoeker (of detective) (DR-3)
4. Forensisch digitaal rechercheur (DR-4)

De studiebelasting wordt uitgedrukt in studiebelastingsuren (sbu’s) en wordt voor elke deelstudie geschat op 120 sbu’s. De contacturen zijn in totaal 60 uur (10 weken van 6 uur).

Om deze studie met goed gevolg te kunnen afleggen wordt wel een bepaalde voorkennis en vaardigheid verondersteld. Deze onderwerpen kunnen eventueel met een bepaalde prioriteit ook parallel aan de hoofdstudie worden bestudeerd. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

Vereiste voorkennis
1. Linuxvaardigheden op het nivo van LPIC-1
2. Particulier onderzoeker (begrijpen)
3. Databasevaardigheden (herkennen)
4. Programmeervaardigheden (herkennen)
5. Netwerken en Internet (herkennen)
6. Zoeken en vinden op Internet (begrijpen)
7. Reguliere expressies (herkennen)
8. Werking van websites (begrijpen)

Natuurlijk wordt in de hoofdstudie diepgaander en uitgebreider op al deze vaardigheden ingegaan, maar basiskennis van deze onderwerpen wordt wel verwacht.

Blended learning
De opleiding is vormgegeven volgens de methodiek van ‘blended learning’ (een uitgebalanceerde mix van uiteenlopende leervormen). Diverse leermethoden worden daarbij op een bewuste manier door elkaar gebruikt om deze elkaar onderling te laten versterken (1 + 1 = 3 methode).

Active learning
Active learning verwijst naar leermethoden waar wordt geleerd door het gewoon praktisch te doen (learning by doing); veel oefeningen dus, die onder begeleiding in kleinere groepjes worden uitgevoerd.

Volgens een gildestructuur
In onze opleidingen staat een moderne gildestructuur centraal, waarin de aspirant digitaal rechercheur wordt begeleid door een verder gevorderd toekomstig beroepsuitoefenaar.

Aan het einde van deze studie heb je zonder meer een stevige opleiding gehad in een behoorlijk aantal belangrijke IT-aspecten, welke in veel gevallen ruim het hbo-nivo benaderen.

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Ondersteunende leermiddelen
De volgende leermiddelen worden bij elke deelstudie geleverd:
– studiestof in Inspiration-lesfiles
– begeleidende electronische leeromgeving (elo)
– geheugenstick of SD-geheugenkaartje met Linux-distro BackTrack
– Metasploitable (een oefendistro)
– bijbehorende studieboek(en)
– Yubikey (beveiligingssleutel).

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van onze zeer uitgebreide bibliotheek.

Studiekosten
Per deelstudie 3500 euro, tweewekelijks vooruit te betalen in 5 termijnen. Hierin zijn alle materiaal- en maaltijdkosten inbegrepen. Bij het volgen van meerdere studies kunnen de kortingen oplopen tot 25%. Eventueel examengeld dient afzonderlijk aan het betreffende exameninstituut te worden afgedragen.

Download hier binnenkort de opleidingsbrochure.