Vrije software

(Ook Open Source Software genoemd.)

Vrije software is gewone software, maar de totstandkoming en de gebruiksvoorwaarden kunnen nogal verschillen van commerciële software. De kwaliteit is van matig tot uitstekend, wat op gelijke wijze geldt voor commerciële software.

Hand holding a Open Source Word Sphere on white background.  Stock Photo - 14037753

Vrije software wordt hoe langer hoe meer gemeengoed in de software-industrie. Embedded software in apparatuur is tegenwoordig meestal open source, de gebruikte operating-systemen zijn meer en meer open source (Linux, BSD, Android, MeeGo), maar er komen ook hoe langer hoe meer veelgebruikte applicaties en tools op de markt, die open source zijn (bijv. Firefox, LibreOffice, Gimp, Java, PHP, Ruby, Python, GNU-C-compiler, etc.). Per slot bestaat ook het gehele Internet-softwarefundament uit vrije software.

Omdat het reguliere onderwijs in het aanbieden van opensource-onderwijs nog behoorlijk achterblijft, willen wij dit gat voor de afgestudeerden op een deskundige wijze opvullen met praktijkgerichte cursussen en trainingen op diverse gebieden en nivo’s.

De volgende opleidingen gaan (bij voldoende belangstelling) binnenkort van start:
Linux via CLI (examentraining voor LPIC-1; later ook voor LPIC-2)
Leergang Vrije Software (i.s.m. FTA-consortium en diverse open universiteiten in Europa)
LibreOffice (vgl. MSOffice)
WordPress (CMS-systeem voor de opbouw van blog- en content-sites)
Moodle (elo-systeem)
Netwerken en Internet: de technische werking in vogelvlucht

Op aanvraag kunnen ook de volgende opleidingen voor u worden verzorgd:
– Content Management Systemen (CMS): Drupal of Joomla
– Customer Relationship Management (CRM): SugarCRM
– Enterprise Resources Planning (ERP): OpenERP
– Werken met reguliere expressies

Ons grote netwerk in de wereld van vrije software stelt ons in staat om veel van uw wensen op dit gebied hoogwaardig te kunnen invullen. Raadpleeg ons hiervoor.

Indien u belangstelling voor één of meer van deze onderwerpen hebt, dan horen wij dat graag.